Logo

Bediening vir Armoede en Sorg

Hierdie bediening is 'n inisiatief van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) en die Verenigde Gereformeerde Kerk (VGK).

Ons doel is die volgende:

  • Bewusmaking en kennisoordrag: Skep 'n groter bewustheid by belangegroepe – soos die kerkgemeenskap, die sakegemeenskap en die jeug – van die dringende behoefte aan sorg in armoede-geteisterde gebiede in die suide van Suid-Afrika. Publiseer artikels en reël werkwinkels en ander inisiatiewe om insig te verkry en dialoog aan te moedig. Versprei inligting oor diakonale projekte waarby gemeentes betrokke kan raak.
  • Taakspanne en projekte: Identifiseer, koördineer en raak betrokke by projekte wat op die verligting van armoede en ander tersaaklike onderwerpe gerig is.
  • Skakeling: Bou verhoudings met rolspelers soos die sakegemeenskap, staat, ander geloofsgemeenskappe, BADISA en nie-winsgerigte organisasies om kennis uit te ruil, ondersteuning te bied en skaalvoordele te benut. Skakel met gemeentes in die Wes- en Suid-Kaap se sinodale gebied om uit te vind watter diakonale aksies in die gemeentes plaasvind, en help om die gemeentediakonaat te ontwikkel deur by bestaande projekte betrokke te raak.
Omgee - Bediening vir Armoede en Sorg 2014 © All rights reserved. | eNetworks