Menu

Content

Breadcrumb

Bediening vir Armoede en Sorg

Hierdie bediening is 'n inisiatief van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) en die Verenigde Gereformeerde Kerk (VGK).

Ons doel is die volgende:

  • Bewusmaking en kennisoordrag: Skep 'n groter bewustheid by belangegroepe – soos die kerkgemeenskap, die sakegemeenskap en die jeug – van die dringende behoefte aan sorg in armoede-geteisterde gebiede in die suide van Suid-Afrika. Publiseer artikels en reël werkwinkels en ander inisiatiewe om insig te verkry en dialoog aan te moedig. Versprei inligting oor diakonale projekte waarby gemeentes betrokke kan raak.
  • Taakspanne en projekte: Identifiseer, koördineer en raak betrokke by projekte wat op die verligting van armoede en ander tersaaklike onderwerpe gerig is.
  • Skakeling: Bou verhoudings met rolspelers soos die sakegemeenskap, staat, ander geloofsgemeenskappe, BADISA en nie-winsgerigte organisasies om kennis uit te ruil, ondersteuning te bied en skaalvoordele te benut. Skakel met gemeentes in die Wes- en Suid-Kaap se sinodale gebied om uit te vind watter diakonale aksies in die gemeentes plaasvind, en help om die gemeentediakonaat te ontwikkel deur by bestaande projekte betrokke te raak.
Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: