Menu

Content

Breadcrumb

Publikasie van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke

Ekologie

Vir alle gemeentes wat daarin belangstel om meer ekologies vriendelik te wees, kan dit goed wees om die publikasie van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, Climate Change, A challenge to the churches in South Africa, te kry en as basis te gebruik in hulle nadenke oor hierdie saak.  As ons daarin kan slaag om net ons gewone huishoudelike en gemeentelike gewoontes aan te pas om meer omgewingsvriendelik te wees, kan ons al ‘n ver ent kom.  Die geweldige uitdagings wat klimaatsverandering bring, roep ons almal egter om eintlik ‘n “ekologiese bekering” te ondergaan.  Hiermee help hierdie publikasie ons definitief. 

Lees dit gerus op hulle webtuiste . Dit sal ons ook help om te weet hoe om as kerk ons unieke bydrae te maak tydens die groot COP17 beraad later in Desember in Durban. 

COP staan vir Conference of Parties en is die VN se poging om die besluitnemers van die wêreld te mobiliseer om daadwerklik aksie te neem.

Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: