Menu

Content

Breadcrumb

Ekologiese uitdagings vir lidmate

Ekologie

Die Ekologie Taakspan van die Bediening vir Armoede en Sorg & KGA van die VGKSA (Kaapland) en die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) bied hiermee aan gemeentes en lidmate die eerste resultaat van sy strategiese doelwit om relevante inligting oor ekologiese uitdagings wat ons lewens bedreig, beskikbaar te stel.

Hierdie bron word aangebied om gemeentes en lidmate se aandag te rig op die ekologiese aspekte van ons lewe in die Kaapse gebiede; om hulle te aktiveer om tot aksies oor te gaan om ekologiese bedreigings hier die hoof te bied en om hulle in staat te stel om hul Godgegewe taak om die huishouding van die Here in stand te hou, uit te voer.

Hierdie bron bestaan uit ‘n algemene inleiding gevolg deur lyste (met kommentare) van hulpmiddels van ‘n verskeidenheid van aard: boeke, CD’s en DVD’s, webtuistes, artikels, toesprake, nuusbriewe en organisasies. Dit word afgesluit met ‘n deel wat vra: “Wat is ons taak nou?”

Daar is ook 2 aanhangsels nl. Bybeltekste oor die Skepping en Ekologie (‘n artikel-uittreksel van ‘n Christelike Ekologiese konferensie in die Noorde van ons land) en een oor inspirerende aanhalings.

Ekologiemaand

September is Ekologiemaand, met as jaartema: VOLHOUBARE ENERGIE VIR ALMAL.

“Die doel van Omgewingsmaand is om die intrinsieke waarde wat die Bybel aan die Skepping heg, aan die woord te laat kom. Skeppingsteologie (die voorloper van Ekoteologie) is afgeskeep ten gunste van Verlossingsteologie. Dit is die Christelike bydrae tot die ekologiese gesprek. Dit laat ons met erns daaraan werk om God bo alles lief te hê, ons naaste soos onsself, en ja, ook die Skepping!” (Dr. Gustav Claassen, Moderator: Noordelike Sinode, NG Kerk, 2012.

Algemene inleiding

Uit die oogpunt van God en die Kerk, kan ekologiese uitdagings nie onafhanklik gesien word of geskei word van sosiale of maatskaplike uitdagings nie. Dis hoekom die Ekologie Taakspan gehuisves is in ‘n bediening vir Armoede en Sorg. Met dit as agtergrond word die volgende as die belangrike ekologiese uitdagings in die Kaap beskou:

1.             Die uitwerking van aardverwarming eie aan die Kaap, nl.

 • Verhoogde seewaterhoogtes en gepaardgaande aanslag op ons kusgebiede.
 • Die noodsaaklike verskuiwing van landbou-aktiwiteite na hoere gebiede met gevolglik verminderende bewerkbare gebiede in ons gebied.
 • Die toename in uiterste weers- en ander noodtoestande wat ons nooddienste tot die uiterste toe sal beproef.

2.             Gedurige en toenemende krisisse oor volhoubare water-en kraglewering.

3.             Die agterstand in gesondheidsdienste vir mens en dier en die grond.

4.             Die haglike huisvesting van 80 % van ons bevolking.

Gepaardgaande met ‘n gebrekkige infrastruktuur sal aandag aan al hierdie uitdagings aansienlike werkverskaffing tot gevolg hê, sodat die Kaapse gebied uiteindelik ‘n balans sal bereik tussen bewaring van die omgewing en ‘n beloonde verlossingsbelewenis vir die mens op aarde.

Die tyd het aangebreek vir die Kerk en sy leiers om hul Godgegewe taak opnuut, vars en sonder skroom en aansien des persoons in vandag se samelewing uit te leef. ‘n Integrasie van die sosio-ekonomiese en omgewingsuitdagings moet deur die Kerk onverskrokke voorgestaan word as die enigste uitweg na langtermyn oorlewing in die Kaapse gebied.

HULPMIDDELS OP INTERNET EN WEBTUISTES

www.aco.org/ministry/theological/bible/lent.cfm (Pamphlet and participants ‘sheets on “It was good” - 5 sessions on aspects of Creation)

www.sessa.org.za (Sustainable Energy Society of Southern Africa)

www.sabonet.org.za (S.A.Botanical Society/Institute)

www.energy.co.za (energiebesparings)

www.earthday/footprint (‘n Eenvoudige manier om jou koolstofvoetspoor vas te stel)

www.trees.co.za (‘n Eenvoudige koolstofvoetspoorbepaling)

www.co2balance.co.za (info oor koolstofvoetspoor)

www.climatecrisis.net (Verbonde aan “An Inconvenient Truth”)

www.omgee.org.za (Taakspan se webtuiste en “Dokdiek praat uit sy hart”).

www.thegreentimes.co.za (Wat op ekologiefront in die wêreld aangaan)

www.oikoumene.org/en/events-sections/countdown-to-climate-justice/time-for-creation.html

www.safcei.org.za (S.A.Faith Communities’Environment Institute, Kalk Bay)

www.arocha.org (Christene in ekologie)

https://dl.dropbox.com/u/25898698/Public attitudesin ContemporySA-Chaper10Environmental concerns.pdf

www.capetown.gov.za/en/Water/WaterservicesDevPlan/Documents/6environmental.pdf

www.worldwildlife.org/science/LivingPlanetReport/item27979.html

www.worldwildlife.org/science/LivingPlanetReport/InteractiveFootprintCalculator

http://news.nationalgeographic.com/news/2004/12/1206041206globalwarming.html

http://seasonofcreation.com

www.ecen.org (European Christian Environmental Network)

www.webofcreation.org (Evangeliese Lutherse Kerk van Amerika)

www.ecocongregation.org/resopurces

www.oikoemene/org/?id=8619 (There is a world in the making)

www.kairoscanada.org/wp-content/uploads/2011/11/SUS-SJ-11-10-PovertyWealthEcology.pdf

www.kaiROSCANADA.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2011/11/SUS-CJ-11-10-Hinson-Hasty.pdf

http://footprint.wwf.org.uk

http://www.bestfootforward.com/footprintlife.htm

http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx

HULPMIDDELS: BOEKE

In ‘n Christen of gemeente se boekeskat behoort daar ‘n aantal basiese boeke te wees wat ons in staat sal stel om die ekologiese uitdagings in ons tyd te kan verstaan en te kan hanteer. Die volgende is ‘n aantal wat u gerus kan oorweeg om aan te skaf:--

 • GOING GREEN: 365 WAYS to change the world   Simon Gear , Penguin Books, 2009.
 • L IS FOR LIFESTYLE: Christian living that doesn’t cost the earth.
 • OMGEWINGSPRAATJIES: Kobus van der Walt en Jacques Claassen, Landbouweekblad, Media 24, 2012.
 • LIVING MORE WITH LESS: Doris J.Longacre, Anabaptist Network in South Africa, 2011.
 • DOWNSHIFTING: The bestselling guide to Happier, Simpler Living : Polly Ghazi and Judy Jones, Hodder & Stoughton, 1997, 2004.
 • SCORCHED : South Africa’s changing climate: Leonie Joubert, Wits University Press, 2006.
 • DIE GROEN STROOK: ’n Suid-Afrikaanse Gids vir ‘n groen leefstyl. (Also available in English: THE GREEN LINE…), Michelle & Riaan Garforth-Venter, LAPA Uitgewers, 2011.
 • ‘n Besondere toepassing uitgegee deur die Anglikaanse Kerk in Kaapstad in 2008 is die boek Season of Creation met ds. Rachel Marsh as Hulpbronkoördineerder. Dit is baie bruikbaar as liturgie en as bronmateriaal vir omgeegroepstudies.

As gemeente en Christen moet ‘n mens sekerlik versigtig wees wat ‘n mens lees en materiaal toets aan Bybelgetrouheid. Dit was vir my skokkend om te sien watter skrywers en omgewingskundiges eintlik nie gelowiges is nie. In die onlangs gepubliseerde boek GOD? Gesprekke oor die oorsprong en einde van alles, deur George Claassen en Frits Gaum (Tafelberg, 2012) verskyn daar darem ‘n hoofstuk oor ‘n gesprek met prof. J.Wentzel van Huyssteen aan die Princeton Universiteit, VSA, wat Christene wat belang stel in ‘n Christelike goed gefundeerde standpunt oor evolusie, nie moet mis nie.

Ander boeke wat u gerus na kan kyk, uitsnuffel of lees is:

 • E. Conradie & D.Field: A rainbow over the land, 2000. Western Cape Provincial Council of Churches.
 • C. Hunter, B. Huntly and R.Siegfried: South African Environments in the 21 st Century, 1989.
 • Sean Mcdonagh: Climate Change-the challenge to all of us, Columbia Press, 2006
 • Sean Mcdonagh: The Care for the Earth, Clarendon Publications, 1986
 • Klaus Nurnberger: Regaining sanity for the Earth, Xlibris Cluster Publ.

Raakgelees in die Protestantse Boekwinkel in Mowbray, Posbus 13068, Mowbray 7705
protbookctr@xsinet.co.za:

 • Bybelstudie: Beyond Eden (Genesis1-11) by Jensen & Payne
 • Rich Christians in an age of hunger - R.J. Sider
 • The Care of Creation - R.J. Berry
 • 10.Cross-currents: Interactions between Science & Faith - C.A. Russell
 • God and the Cosmos: Divine activity in space , time and history - H.L. Poe & L.M. Davies
 • Creation-Chance or Design? - D. Tyler
 • Guardians of Creation - L. Osborn
 • Science and God - Scott Perry
 • The wonder of the Universe - Karl W. Giberson (and many other titles by him)
 • Creation at Worship: Ecology, creation and Christian worship - C.J. Voke
 • The Message of Creation - D. Wilkinson
 • Terug na die begin - 52 studies oor Genesis - Maretha Maartens
 • ‘n Aarde nuut en vry; Dagboek vir boere en natuurmense - Kobus van der Westhuyzen

Boeke gevind in die Katolieke boekwinkel in Hopestraat , naby die parlement, e-pos CUSTSERV.CBS@MWEB.CO.ZA , Tel 0214655904, Posbus 379, Kaapstad, 8000.

 • Evolutionary Faith - D. O’Murchu
 • Eco-theology - C. Deane-Drummond
 • Breath of Life - D. Edwards
 • Walking with the poor - B.L. Myers
 • At home in the Cosmos - D. Toolan
 • Living beyond the ”End of the World” - M/Swedish
 • Christianity and Science: towards a Theology of Nature - J.F. Haught
 • Environmental Science and Theology in dialogue - R.A. Butkus & S.A. Kolmes
 • Biodiversity & Ecology: An interdisciplinary Challenge - D. Edwards and M. Worthing
 • Catholics go Green: A small group guide - W.E. Grazer
 • Saving our world: Approaches to Ecology - Kirchhoffer, O’Mahony and Hay

HULPMIDDELS: CD’s EN DVD’s

Hierdie bron moet nie agterweë bly nie. Daar is heelwat CD’s en DVD’s wat ons kan inspireer, wat ons van kan leer en wat ons kan lei tot toepassings. ‘n Voorbeeld is om ‘n opvoering van F.J.Haydn se Die Skepping by te woon of aan te bied. As ‘n mens die teks volg, terwyl die orkes en die soliste dit aanbied, kan ‘n mens nie anders om God se skeppingsdaad te besef en te waardeer en aan Hom dankie te kan sê nie: ”Singt dem Herren alle Stimme!”.

You may want to include a VIDEO as part of the service. Some possible suggestions are:-

A video of 6 minutes that starts with beautiful images, moves into what is happening to the earth and then to concrete actions that can be taken.

 • http://www.youtube.com/watch?v=lx-1XFQDIUU
  A video of 5 minutes, professionally done, that includes the whole scope of the goal.
 • http://www.youtube.com/watch popup?v=GB9HPND2QJ&feature=youtu.be
 • http://www.shangralafamilyfun.com/prodigy.html

Fliek/DVD: An Inconvenient Truth - Al Gore

”Jy skuld dit aan jouself om hierdie film te sien. As jy dit nie doen nie, en jy het kleinkinders, moet jy aan hulle verduidelik waarom jy besluit het om dit nie te doen nie.”

By Musica Waterfront het ons die volgende CD’s en DVD’s raakgeloop:

 • Mississippi Mass Choir: Live in the House of the Lord (elke dag!)
 • Hillsong (several CDs en DVDs of inspirational songs)

DVD’s:

 • The 11 t Hour: Turn Mankind’s darkest hour into its finest
 • Wonders of the Universe
 • The Wonder Collection, both by Prof Brian Cox
 • Planet Earth (David Attenborough)
 • How the earth was made
 • How to grow a planet (Prof.I. Stewart)
 • LIFE ON EARTH - First life (David Attenborough)
 • Amazing Grace (stryd teen slawerny in Engeland)
 • The Passion of the Christ - Mel Gibson
 • The BBC Natural History Collection
 • Creation seminar DVD - 10 DVD’s by creation Science Evangelism under direction of Dr. Kent Hovind

CD’s

 • Op reis met my Koning (Verskeie sangers)
 • The Platinum Collection (Karl Jenkins) –Requiem/Armed Men/Adiemus.

HULPMIDDELS - INSTANSIES/PROGRAMME/NGO’s

 • SAFCEI
 • A Rocha
 • Habitatraad

WAT IS ONS TAAK NOU?

Ons kan nie net bostaande uitdagings net so aan u oordra nie - ons moet u sover bring (soos ‘n regte evangelis) om tot die daad van oorgawe oor te gaan. In hierdie geval oorgegee aan u rentmeesterskap teenoor u God.

 • STIG ‘N EKO-GEMEENTE

Stel ‘n omgewingsbediening aan.

Begin ‘n kwartaallikse eko-nuusbrief

 • Meet u koolstofvoetspoor --nou, elke 3 maande; vergelyk, kommunikeer daaroor, verminder na nul.
 • Leef groen: herwinning, waterbesparing, kragbesparing, groentetuine, ens.
 • Wys video’s, DVD’s , speel /sing skeppings/omgewingsliedere/gesange.
 • Wees die gemeente wat ‘n verskil maak in u omgewing.

The local church is the hope of the world.

The church : a peacemaking mediating agency.

Maak ‘n einde aan die vals lewensveiligheidsgevoel in die gevestigde Wes-Kaapse bevolking.

Leave a comment

You are commenting as guest.

Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: