Menu

Content

Breadcrumb

Die koue winter demp nie aktiwiteite en geesdrif as 'n Aardesorger nie.

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels

My broers en susters in Christus,

Ek groet julle uit ʼn koue en nat Strand waar dit met mening winter is. Maar dit demp nie ons aktiwiteite en geesdrif as ʼn Aardesorger nie, om voort te gaan met ons rentmeesterskap om ons Hemelse Vader by te staan in die bestuur en behoud van ons stukkie aarde waaroor ons aangestel is.

As geregistreerde eko-gemeente (en u kan ook registreer en as Gemeente u passie vir God se skepping uitvoer deur SAFCEI by info@safcei.org.za te kontak) het ons drie projekte: herwinning, strandskoonmaak en Lourensrivier se rivierbedding instandhou. Sover het 50 gesinne al ingekoop in ons herwinningsprojek en lewer ons ʼn bestendige 300 kg per week. Na 18 Junie se lewering het ons reeds 11.6 ton herwin-materiaal wat nie in die see of op ʼn ashoop beland nie en  het ons, sonder om geld uit te gee, meer as R3300 se betaling ontvang om ons sendingwerk te bevorder.

Bywoning van die strandskoonmaakaksies en aandag aan die Lourensrivier is nog beperk tot enkelinge, maar sal met tyd uitbou en belangstelling kry, hoe meer van ons die waarde daarvan besef.

En, o ja, ons het ook spekbome geplant op ons kerkterrein op 1 Junie 2014!

In my vorige praatjie het ek gesê: “In die uitvoering van ons aardesorgwerk kan dit egter so maklik gebeur dat ons trots word op wat ONS  bereik.” Met die bekendstelling van die Direkte Afrikaanse Vertaling van die Nuwe Testament en die Psalms, kyk ek toe na Psalm 8 waar ons sê (of dit aan ons toegeëien het): “U het ons ʼn bietjie minder gemaak as hemelse wesens, en ons gekroon met roem en eer” in die Nuwe Lewende Vertaling. In die Direkte Vertaling is die “ons" weg, en is dit “hom” en wys die kantaantekening dat die verse 6-9 later in die Nuwe Testament in 1 Kor.15:27 en Efes.1:22 geïnterpreteer is as heenwysings na Jesus Christus. Dus: “U, God, het Hom gekroon met roem en eer” en “U het alles onder Sy voete geplaas”. Ja, alles, soos daar gemeld word,  onder beheer van Jesus. Vergelyk bietjie  hierdie tekste self en verryk uself met die Direkte Vertaling.

Vandag, in die koerant, word daar in ʼn berig gepraat van stroping. Die konteks is stroping van renosters en olifante in die Nasionale Kruger Wildtuin. Ek dink by die woord “stroping” aan stroop van koringlande, en sien dan die kaal, geoeste lande kaalgestroop. Kan ons in dieselfde sin praat van stroop van renosters en olifante, of is dit eerder ʼn eufemisme van uitroei of vernietig - terme wat ons al lankal hoor en moeg is om te hoor, en nou moet ons dit maar stroping noem? Laat  ʼn mens dink, nè?

Laastens ‘n opmerking oor wêreld kerkmenings. ʼn Onlangse verslag van die Tiende Byeenkoms van die Wêreldraad van Kerke se Aktiwiteite oor Armoede, Weelde, Ekologie en Ekologiese Geregtigheid vertel van vordering  oor Ekologie en Ekologiese Geregtigheid. Die taal en terme wat  gebruik word lyk vir my te hoogdrawend om aangegryp te word deur gewone lidmate in hul daaglikse aardesorgaksies. Bv. is die boodskap “to turn our whole beings to caring for the whole of creation, enabling an ecumenical pilgrimage for justice and peace to strengthen links between churches and communities, (towards)  An Ecumenical Action Plan for a New International Financial and Economic Architecture”. Verstaan u dit? Ek nie heeltemal nie, want dit spreek my nie aan nie.

My raad dus: Word ‘n eko-gemeente en spreek die basiese aspekte van lidmate aan en voer aksies uit wat sigbaar die aarde om en in u Gemeente ʼn beter plek maak om in te lewe (herwinning, skoonmaak, groentetuine, krag-en waterbesparings, doen slegs standhoudende werke).

Sterkte daarmee!

dokdiek@gmail.com

 

 

My brothers and sisters in Christ,

Greetings from a cold and wet Strand where we experience a real winter. But this does not deter Earthkeepers’ enthusiasm and activities as stewards of our Heavenly Father. We do our part towards sustainable management of our part of His earth.

As a registered eco-congregation (and you can also register and carry out your congregation’s stewardship ( by contacting SAFCEI at info@safcei.org.za ) we do three projects: recycling, beach clean-ups and supporting conservation of the Lourensriver catchment. A total of 50 families now regularly recycle an average 300 kg per week. As at 18 June our total volume has reached 11, 6 tonnes material  which has not landed in the sea nor on a rubbish site and which, without any cost, resulted in us being able to receive and distribute R3300 towards missionary work.

Attendance at the beach clean-ups and conservation activities in the Lourensriver catchment  is still limited to a few individuals. When more church members realise the need of this type of stewardship, this will also attract others to join the faithful few!

And, yes, our congregation did plant a few trees after the service on June 1, 2014.

In my previous epistle I said: “It happens so easily that we pride ourselves on OUR achievements and our participation.” Now , with the new Direct Afrikaans Translation of the New Testament and Psalms, I notice Psalm 8 where the Bible words in other translations are: ”You put us in charge of Your handcrafted world”, and “made us lords of sheep and cattle” (Psalm 8 :5-8). The Direct Afrikaans Translation replaces the “us” with “Him” and points us to 1 Cor. 15:27 and Ephes. 1:22, where the early Christian church interpreted this Psalm as a future cast of Jesus Christ. Jesus is exalted here, and not us! Do compare these texts in different translations, and be enriched by God’s beautiful thoughts and words.

Today, in an Afrikaans newspaper, the Afrikaans word “stroping” (in English “reaping”) is used to indicate the reduction in rhinos and elephants in the Kruger National Park. When I use “reaping” I think of reaping corn and remember the bare reaped lands. Using this term for the Kruger Park sounds to me like a euphemism (genteelism) to obtain the public’s attention because we have become immune to the alternative terms such as eradication and annihilation. Sad, isn’t it?

A final remark is about world church opinions or directives on the environment. In a recent report of the Tenth meeting of the World Council of Churches mention is made of progress under the division of Ecology and Ecological Justice. Just listen to the language used to inspire and direct Earth Keepers all over the world, encouraging us “to turn our whole beings to caring for the whole of creation, enabling an ecumenical  pilgrimage for justice and peace to strengthen links between churches and communities (towards) an Ecumenical Action Plan for a new International Financial and Economic Architecture"  Clear to you? Does this move you? Sorry, I do not find it so.

My advice is: become an eco-congregation and address the basic needs of church members. Execute simple actions which visibly make a lasting influence on the earth around our churches and dwellings and make it a better place to live in (do recycling, clean-ups, vegetable gardening and water and electricity savings, anything which will sustain our life on earth).

May God bless you in your tasks.

dokdiek@gmail.com

Leave a comment

You are commenting as guest.

Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: