Menu

Content

Breadcrumb

Safcei en A Rocha - kerk se vennote

Ekologie

Die taakspan het onlangs namens die kerke by Safcei (Southern African Faith Communites Network) aangesluit. Deur aan te sluit onderneem ons om:

  • Die aarde en alle lewe te respekteer.
  • Met liefde, begrip en sorg vir die omgewing om te gee.
  • The bou aan regverdige, deelnemende, volhoubare en vreedsame demokratiese gemeenskappe.
  • Die aarde se oorvloed en prag vir die huidige en toekomstige geslagte te bewaar.

'n Ander inisiatiewe wat die taakspan graag ondersteun is A Rocha. A Rocha (Die Rots) is in 1983 in Portugal gestig toe 'n navorsingstasie en belangrike voëlkyksentrum naby die Alvor vleiland en riviermonding tot stand gekom het. 'n Groep Christene was besorg dat hierdie kritiese deurgangsroete vir trekvoëls deur dorpsontwikkeling vernietig sou word.

Vandag is daar A Rocha organisasies in 20 lande insluitend Suid-Afrika. Die drie fokusareas van A Rocha is: wetenskaplike navorsing, omgewingsopvoeding en gemeenskapsgebasseerde omgewingsprojekte.

Safcei en A Rocha steun die ontwikkeling van eko-gemeentes wat sensitief is en omgee vir die skepping.

Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: