Menu

Content

Breadcrumb

Voorskoolse Kinderopvoeding

Voorskoolse Kinderopvoeding

Strategiese Raamwerk vir BADISA se Dienslewering aan Vroeë Kinder Ontwikkeling

1. Inleiding Elke kind het die reg op die beste moontlike begin in die lewe.  Navorsing het bewys dat die vroeë kinderjare die kritiese periode is vir die kognitiewe, sosiale en emosionele ontwikkeling wat dan die grondslag vorm vir die kind in sy jeug en latere volwasse lewe. Dienslewering aan die jong kind geskied vanuit die Bybelse waardesisteem van diensbaarheid, geregtigheid,...
Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: