Menu

Content

Breadcrumb

MIV en Vigs

MIV en Vigs

Gesamentlike verklaring Vigstaakgroep/Joint declaration Aids Task Group

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (Wes-Kaap) en Verenigende Gereformeerde Kerk (Kaapland) wil, in die voetspore van Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here, sy roeping en betrokkenheid t.o.v. die MIV-epidemie op ‘n priesterlike, koninklike en profetiese wyse vervul. In gehoorsaamheid aan ons Heer, die Hoof van die Kerk, sal ons Hom volg waar Hy ons ookal lei om verantwoordelik en...

Feedback report of the AIDS Task group to the Commission for Poverty and Care – 13 February 2012

Consistent with our focus on HIV competent faith communities in 2011 the main objective for the AIDS Task group in 2012 is to initiate and establish relationships with church leaders from both URCSA and the DR Church. Task group members will mostly focus on presbyteries that are known to them and initiate conversations with individuals to introcue the Task group to the particular church and...
Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: