Menu

Content

Breadcrumb

Middel- en Alkoholafhanklikheid

Middel- en Alkoholafhanklikheid

Die Bybel en Alkohol

1. Inleiding Die Bybel bied homself aan as riglyn vir die lewe en openbaring van die wil van God vir ons lewens (2 Tim 3:16). Die wêreld waarin ons leef word onder meer gekenmerk deur die aanmoediging van verbruik (verbruikerisme/consumerism) en die gebruik van alkoholiese drank en ander dwelms is deel hiervan. Die vraag is nou of die Bybel iets hieroor te sê het en of ons kan verwag dat die...
Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: