Menu

Content

Breadcrumb

Ekologie

Ekologie

Green4Christ - Video kompetisie

Die jeug tussen 10 en 18 word uitgenooi om deel te neem aan 'n opwindende video kompetisie Green4Christ. Daar is groot pryse te wen wat geborg is deur die taakspan vir Ekologie van Armoede en Sorg.   

Belangrike datums vir 2015

Die volgende datums in 2014 is belangrike nasionale of internasionale dae vir Ekologie en die omgewing. Gemeentes en lidmate behoort die ernstig te oorweeg om hierby in te skakel en plaaslik inisiatief daarmee te neem. 28 Maart                          Earth Hour (8:30pm –...

Ekologie en die Bybel

EKOLOGIESE WYSHEID IN DIE BYBEL Oostelike sinode het in Junie 2012 konferensie met die tema Seisoen van die Aarde aangebied. Willie van Heerden van UNISA het daar 'n voordrag gemaak oor Ekologiese wysheid in die Bybel. Populêre tekste: Skeppingstema (Gen.1-3) Verbondstema (Gen.6-9) Sabbatswette (Lev.25) Verwondering oor die skepping (Job 38-40) Sommige Psalms (8, 19,24,98,104)...

Inspirerende ekologiese aanhalings

Civilizations at the height of their powers have found it hard to maintain a sense of limits. Each in turn has been captivated by the idea that it alone was immune to the laws of growth and decline, that it could consume resources indefinitely, pursuing present advantage without thought of future depletion. Never is this more likely when we lose the sense of awe in the face of totality. The...

Ekologiese uitdagings vir lidmate

Die Ekologie Taakspan van die Bediening vir Armoede en Sorg & KGA van die VGKSA (Kaapland) en die NG Kerk (Wes- en Suid-Kaap) bied hiermee aan gemeentes en lidmate die eerste resultaat van sy strategiese doelwit om relevante inligting oor ekologiese uitdagings wat ons lewens bedreig, beskikbaar te stel. Hierdie bron word aangebied om gemeentes en lidmate se aandag te rig op die ekologiese...

Bestuur jou koolstofvoetspoor!

Diegene wat graag ingelig wil wees oor die impak van koolstof of die verwarming van die aarde en die ekologiese gevolge daarvan, kan by www.globalcarbonexchange.com meer lees. Global Carbon Exchange bied selfs opleiding aan vir mense wat graag dit hul beroep wil maak om besighede en industrieë te help om hul koolstofvoetspoor te bepaal, te monitor en te bestuur. Sodoende is ‘n mens dan nie...

Safcei en A Rocha - kerk se vennote

Die taakspan het onlangs namens die kerke by Safcei (Southern African Faith Communites Network) aangesluit. Deur aan te sluit onderneem ons om: Die aarde en alle lewe te respekteer. Met liefde, begrip en sorg vir die omgewing om te gee. The bou aan regverdige, deelnemende, volhoubare en vreedsame demokratiese gemeenskappe. Die aarde se oorvloed en prag vir die huidige en toekomstige...

Publikasie van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke

Vir alle gemeentes wat daarin belangstel om meer ekologies vriendelik te wees, kan dit goed wees om die publikasie van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, Climate Change, A challenge to the churches in South Africa, te kry en as basis te gebruik in hulle nadenke oor hierdie saak.  As ons daarin kan slaag om net ons gewone huishoudelike en gemeentelike gewoontes aan te pas om meer...

Taakspan Ekologie se visie en strategie

Die taakspan se visie en strategie is: Om relevante inligting te versprei wat gemeentes sal inlig oor ekologiese uitdagings wat ons lewe bedreig; Om gemeentes en lidmate te motiveer en aan te moedig om agente van verandering te wees op die terrein van die ekologie en omgewing; Om profeties te wees en ’n Advokaatsrol te vervul t.o.v. sake oor ekologie en die omgewing; Om...
Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: