Menu

Content

Breadcrumb

Dokdiek Gesels

Dokdiek Gesels

Die Ekologie taakspan het vir Dr Diek van der Zel ‘n afgetrede bosbouer en vorige President van die Habitatraad versoek om maandeliks ‘n artikel oor omgewingsake te skryf.

Die koue winter demp nie aktiwiteite en geesdrif as 'n Aardesorger nie.

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels

My broers en susters in Christus, Ek groet julle uit ʼn koue en nat Strand waar dit met mening winter is. Maar dit demp nie ons aktiwiteite en geesdrif as ʼn Aardesorger nie, om voort te gaan met ons rentmeesterskap om ons Hemelse Vader by te staan in die bestuur en behoud van ons stukkie aarde...

Doen jou deel vir die aarde

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels

Liewe broers en susters in Christus, Dit is al ver in Maart en ek het nog nie eers met julle gesels nie.  Om vir die aarde te sorg kan soms baie van jou tyd in beslag neem! Ek hoop dit is ook julle ervaring. SAFCEI, by wie ons as Eko-Gemeente geregistreer is, het selfs in hulle Maart...

Seënwense

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels

Dis die nuwe jaar 2014 en dis nou die tyd om mekaar toe te wens dat die goeie met ons sal wees; dat die Here se seëninge met ons sal wees. My vrou sê ek is ‘n boekwurm, ‘n leesgierige wese, en rondom my lê: Christina Landman se artikel “Gee die aarde ‘n blaaskans,” WITS se artikel...

Geniet God se skeppingswerke

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels

Dis alweer tyd om met julle te gesels oor die Here en Sy grootse skeppingswerke. Soos dit so mooi deur die Psalmdigter verwoord word :“Mag mense die Here altyd bewonder! Mag die Here alles wat hy gemaak het, geniet! Die Here is so sterk.” Ps. 104:31En“Die Here doen baie groot dinge, dit...

Die Strand - 'n eko-gemeente

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Jippie, loof die Here, broers en susters, ons gemeente is nou ’n eko-gemeente! Op Barmhartigheidsondag, 8 September 2013, het ons ons Aardesorg-bediening aan die gemeente bekend gestel. As voorsitter van die Barmhartigheidskomitee het ek die gemeente bedank vir die ruim ondersteuning aan...

Word 'n eko-gemeente

Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Julle sal onthou dat ek probeer het om julle te oortuig om jul gemeente ook ‘n eko-gemeente te maak. Laas maand het ons gesels en verduidelik hoe ‘n mens die eerste stap neem , nl. registrasie by SAFCEI ( www.safcei.org.za ). Ek het ons gemeentekantoor gevra om die R100 registrasiegeld te...

Kerke praat saam oor ekologie

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Liewe Christen broer en suster, Die onlangse Ekologie & Armoede Konferensie was 'n aangrypende unieke belewenis. Drie Kerke (NG,VGK en die Anglikane) het leiers en lidmate opgeroep om saam te kom. Saam te kom om te besef ons het die Here faal in Sy opdrag aan ons om die hele Aarde saam met...

Woon die ekologie konferensie by

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Liewe Broers en Susters in Christus, Die jaar loop al weer ver en dis tyd om julle aandag te vestig op die Armoede en Ekologie Konferensie wat ons aanbied in Bellville en Pinelands vanaf 8 tot 10 Maart 2013. Die hele unieke konferensie gaan oor Aardesorg. En as dit oor Aardesorg gaan, gaan dit...

Leef nader aan die natuur

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Hierdie maand moedig ek julle almal aan om na aan die natuur te lewe. Hoe doen ‘n mens dit? Wel, kom ons kyk in die Bybel. Ons begin by die bekende teks : Johannes 3 : 16. So ver is ons geleer dat hierdie teks beteken dat God die mense van die wêreld so lief het, dat Hy Sy Seun vir hulle...

Hoeveel hergebruik, herwin of verminder jy?

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Genesis6:9c  (Noag) het God se wil deurgaans uitgeleef en ‘n noue verhouding met Hom gehad. Liewe Kaapse broers en susters in Christus, Dit is nou al vier maande se eensydige geselsie met julle sonder dat iemand met my teruggesels. Dit is glad nie my en die Here se idee van hierdie...

Krag – hoeveel kan jy spaar?

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

In hierdie omgewingsgeselsie konsentreer ek graag op ‘n aspek wat elkeen van ons raak:LIG ! En ek begin weereens by die Woord, waar in Genesis1:3-4 staan: God was egter daar en Hy het gesê :”Laat daar lig wees “. Skielik was daar oral lig. God was baie tevrede met die lig wat Hy gemaak...

Water is kosbaar

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Liewe leser-in-Christus, Het u al opgemerk hoe prominent water se rol was in die Skepping? Dit het al op die tweede dag sy beslag gekry: “God het weer gepraat: “laat daar ‘n soliede massa in die middel van al die waters kom, sodat daar ‘n duidelike skeiding tussen  die waters sal...

Rentmeesters!?

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Die Ekologie Taakspan wens elkeen van u ‘n 2012 toe waar u daagliks doelbewus God se wonderlike skepping raaksien en beleef. In my eerste praatjie het ek begin met die opdrag van God aan ons om as die Versorger en Bewaarder van die Aarde op te tree.’n Gepaste aansluitende Woord vir 2012 is...

Ons begin gesels oor Ekologie

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Dokdiek is ‘n afgetrede bosbouer en lekelid van die pasgestigte Ekologie Taakspan as onderdeel van die Bediening vir Armoede en Sorg. Hy het die opdrag om maandeliks lidmate, gemeentes, kommissies, en streeksinodes in te lig oor die plek van Ekologie in elkeen se lewe. Die eerste aksie van...
Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: