Menu

Content

Breadcrumb

Artikels

Die Strand - 'n eko-gemeente

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Jippie, loof die Here, broers en susters, ons gemeente is nou ’n eko-gemeente! Op Barmhartigheidsondag, 8 September 2013, het ons ons Aardesorg-bediening aan die gemeente bekend gestel. As voorsitter van die Barmhartigheidskomitee het ek die gemeente bedank vir die ruim ondersteuning aan...

Word 'n eko-gemeente

Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Julle sal onthou dat ek probeer het om julle te oortuig om jul gemeente ook ‘n eko-gemeente te maak. Laas maand het ons gesels en verduidelik hoe ‘n mens die eerste stap neem , nl. registrasie by SAFCEI ( www.safcei.org.za ). Ek het ons gemeentekantoor gevra om die R100 registrasiegeld te...

Kerke praat saam oor ekologie

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Liewe Christen broer en suster, Die onlangse Ekologie & Armoede Konferensie was 'n aangrypende unieke belewenis. Drie Kerke (NG,VGK en die Anglikane) het leiers en lidmate opgeroep om saam te kom. Saam te kom om te besef ons het die Here faal in Sy opdrag aan ons om die hele Aarde saam met...

Woon die ekologie konferensie by

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Liewe Broers en Susters in Christus, Die jaar loop al weer ver en dis tyd om julle aandag te vestig op die Armoede en Ekologie Konferensie wat ons aanbied in Bellville en Pinelands vanaf 8 tot 10 Maart 2013. Die hele unieke konferensie gaan oor Aardesorg. En as dit oor Aardesorg gaan, gaan dit...

Leef nader aan die natuur

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Hierdie maand moedig ek julle almal aan om na aan die natuur te lewe. Hoe doen ‘n mens dit? Wel, kom ons kyk in die Bybel. Ons begin by die bekende teks : Johannes 3 : 16. So ver is ons geleer dat hierdie teks beteken dat God die mense van die wêreld so lief het, dat Hy Sy Seun vir hulle...

Hoeveel hergebruik, herwin of verminder jy?

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Genesis6:9c  (Noag) het God se wil deurgaans uitgeleef en ‘n noue verhouding met Hom gehad. Liewe Kaapse broers en susters in Christus, Dit is nou al vier maande se eensydige geselsie met julle sonder dat iemand met my teruggesels. Dit is glad nie my en die Here se idee van hierdie...

Krag – hoeveel kan jy spaar?

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

In hierdie omgewingsgeselsie konsentreer ek graag op ‘n aspek wat elkeen van ons raak:LIG ! En ek begin weereens by die Woord, waar in Genesis1:3-4 staan: God was egter daar en Hy het gesê :”Laat daar lig wees “. Skielik was daar oral lig. God was baie tevrede met die lig wat Hy gemaak...

Water is kosbaar

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Liewe leser-in-Christus, Het u al opgemerk hoe prominent water se rol was in die Skepping? Dit het al op die tweede dag sy beslag gekry: “God het weer gepraat: “laat daar ‘n soliede massa in die middel van al die waters kom, sodat daar ‘n duidelike skeiding tussen  die waters sal...

Rentmeesters!?

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Die Ekologie Taakspan wens elkeen van u ‘n 2012 toe waar u daagliks doelbewus God se wonderlike skepping raaksien en beleef. In my eerste praatjie het ek begin met die opdrag van God aan ons om as die Versorger en Bewaarder van die Aarde op te tree.’n Gepaste aansluitende Woord vir 2012 is...

Ons begin gesels oor Ekologie

Project: Ekologie, Category: Dokdiek Gesels, Artikels

Dokdiek is ‘n afgetrede bosbouer en lekelid van die pasgestigte Ekologie Taakspan as onderdeel van die Bediening vir Armoede en Sorg. Hy het die opdrag om maandeliks lidmate, gemeentes, kommissies, en streeksinodes in te lig oor die plek van Ekologie in elkeen se lewe. Die eerste aksie van...

Seisoen van die Skepping

Category: Artikels, Liturgiese materiaal

LITURGIE GOD VERSAMEL ONS VOOR HOM Voorganger: God van die lewe, dit is U wat die dag roep om te breek en wat ons roep om saam met U te skep. Almal U is die Rots uit wie die aarde gevorm is. U is die Voedsel waarvan alle siele lewe. U is die Kragbron uit wie alle energie vloei. U is die...
Sign Up to Receive the Omgee Newsletter: